کرماشان, یەک مناڵ چوار ساڵان وە خاتر سەرما گیانی لە دەس داس

کارەساتەکان زەوی‌لەرزەکەی شەش مانگ وەرین ئوستان کرماشان یەک لە شوون یەک سەرهەڵدەن و هەرچێ تێت ژان و دەرد خەڵکەیل لێ قومیاگ ئەو زەوی‌لەرزە وەرفراوانتر بوود. لەی چوار چوە یەک مناڵ وە خاتر سەرما گیانی لە دەس داس.