عادل موراد بەرپرس مەجلس ناوەندی یەکیەتی ماڵ ئاوایی لە زنەیی کرد

146

ئیمڕوژ نیمەڕوژ بەرپرس مەجلس ناوەندی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان و یەکیگ لە دامەزرینەیل ئەو حزبە عادل موراد لە ئومر ٦٩ ساڵان وە خاتر نەخوەشی لە وڵات ئاڵمان ماڵ ئاوایی لە زنەیی کرد.

ئیمڕوژ شەوەکی مەجلس ناوەندی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان ئیلان کرد، کە ساعەت ١٠ و پانزدە دەقە عادل موراد بەرپرس مەجلس ناوەندی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان لە نەخوەشخانەیگ لە وڵات ئاڵمان وە خاتر نەوخوەشی ماڵ ئاوایی لە زنەیی کرد.

عادل موراد یەکیگ لە کەسەیل دەستەی دامەزرێنەر یەکیەتی نیشتمانی کوردستان و کەسایەتیگ نیشتمان پەروەر بی ک دژ وە فساد و کاوڵکاریەگان هەڵوێست نیشان داس.

عادل موراد لە روژ ١١ دسامبر سال ١٩٤٩ لە شار خانەقین لە داڵگ بیە، مەدرەک لیسانس لە بەش شیمیایی لە دانشگای بەغدا وەدەس هاورد، لە ئومر ١٦ ساڵان دەس کردە کار سیاسی و لە ساڵ ١٩٧٥ یەکیگ بی لەو دەستە کە یەکیەتی نیشتمانی کوردستان دامەزراندن.

عادل موراد لە ناو سالەیل خەبات چەندین بەرپرسیاریەتی لە سەر شانێ بی، لە ساڵ ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٣ بەرپرس پەیوەندیەیل یەکیەتی لە سوریە بی، لە سال ٢٠٠٣ لە حکومەت وەختی عەراق، نمایەندەی یەکیەتی بی لە بەغدا، هەروەیجوورە چوار ساڵیش سەفیر عەراق بی لە وڵات رومانی و لە ساڵ ٢٠١٢ بیە بەرپرس مەجلس ناوەندی یەکیەتی.

Leave A Reply

Your email address will not be published.