مەزڵوم هەفتەن: کاردانەوە دژ وە ئێران تەنیا وە بەرجام خوڵاسە ناود، ئامانج مەحدود کردن رژیم ئێرانە

143

ئەندام دەستەی وەڕێوەبەری کۆمەڵگای دموکراتیک و ئازاد روژهەڵات کوردستان کۆدار مەزڵوم هەفتەن وە بەشداری لە بەرنامەی هێڵ سێم تلویزنەگەمان ئاریەن لە باوەت دەرچین ئامریکا لە بەرجام و قەیرانەیل ئیسەیی و بانان لە ئێران قسە کردیە.
مەزلوم هەفتەن وەتیە: کاردانەوە لە وەرانوەر ئێران تەنیا وە بەرجام خوڵاسە ناود، بەڵکو ئەنجام دەخاڵەتەیل رژیم ئێران لە ناوچەگە، بیەسە گرفتێگ ئەڕا وڵاتەیل زڵهێز.

شەو وەرین ئەندام دەستەی وەڕێوەبەری کۆمەڵگای دموکراتیک و ئازاد روژهەڵات کوردستان کۆدار مەزڵوم هەفتەن وە بەشداری لە بەرنامەی هێل سێم تلویزنەگەمان، جواو سواڵەیل پێشکش وان بەرنامەگە شۆڕش پاو دایەسوە.

مەڵوم هەفتەن واکونش ئێران لە وەرانوەر ئەمریکا ک وێشێ ئیمە رێککەفتن بەرجام سوزنیم جوور رەجەزخانی ناو بردیە و وەتیە: واکونەشەگان ئێران هویچ تەسێرێگ نەیرێ و وڵاتەیل زڵهێز ئاماجیان ئەوسە کە ئێران لە کردەوەگانێ لە ئاست جەهان لە چوارچوەیگ بویچک قەرارێ بیەن. ئەوەیگە لە ناوچەگە رویدەید جەنگ جەهانی سێمە و جمشتەگەمان تاتوی و ئانالیز رەوشەگە کردیوی.

ئەندام دەستەی وەڕێوەبەری کۆدار رەوش ئیسەی ئێران، جوور مەرحەلەیگ تازە ناوێ بردیە ک لە وەرین ستارت دەسوەپێ کردن دریاویە پێ و ئەو مەحاسرە، ئێران و جایگای رژیم لە روژهەڵات ناوەراس و ناوجەگە خەیتە ناو دایرەیگ و واکونش دەسپێک ئێران وە دەرچین ترامپ توانێ تاسیر داشتیوی بەڵام ناتوانێ چارەنویس ساز بوود.

ناوبریاگ لە باوەت پرسیار پەیامەد بڕيیار ئامریکا و رەوش زنەیی باننا خەڵک ئێران وەتیە: بەرپرسەیل ئێران وە گەرد خەڵک و رەوشیان قەریبەن و ئەرا موشکل خەڵک و قسەکان روحانی چارەسەری وەگەرد خوەی ناتێرێ.

ئەندام دەستەی وەڕێوەبەری کۆمەڵگای دموکراتیک و ئازاد روژهەڵات کوردستان کۆدار مەزڵوم هەفتەن ئیلان کردیە: ئێران دەرئامەدی لە سەر نەفتە و لە ناو ٦ مانگ بانان کەفێدە ناو بوحرانێگ گەوراتر، تەنانەت روسیەیش وە فریای نارەسێ، وە ئەو خاترە بەرپرسەیل رژیم زەرەر ناکەن ، رەوش خەڵک لە بوار گوزەران زنەیی سەختر بوود ک ئەویش دەر ئەڕا نارەزایەتی واز کەی.

Leave A Reply

Your email address will not be published.