پەکەکە لە بەیانیەیگ خوازیار یەکگردن و هاوپشتی یەکتر لە ڕوژ ١ مانگ مای بیە

51

کومیتەی رابەری پارت کارگەرەیل کوردستان پەکەکە لە بەیانیەیگ یەک مای روژ جەهانی کارگەر لە گشت تیکۆشەر، کارگەر و زامەتکیش کوردستان، تورکیە، روژهەڵات ناوەراس و سەرنسەر جەهان بمارک وەتیە.
پەکەکە لە بەیانیەگەی داوای تێکۆشان هاوبەش لە روژ یەک مای بیە.

کومیتەی رابەری پارت کارگەرەیل کوردستان پەکەکە لە بەیانیەیگ، لە باوەت روژ جەهانی کارگەر رێز لە کارگەرەیل ئامریکایی لە ئیالەت شیکاگو کە یەک مانگ مای ساڵ ١٨٨٦ گیانیان بەخت بیە گردیە و وەتیە: ئەی روژە لە ١٣٢ ساڵ پێش، روژ یەکیەتی و پاوەگەزدان ئینترناسیونالیست ئەڕا سوسیالیسم دموکراتیک بیە، کە توانێ کوتایی وە نزام سەرمایە داری بارێ.

پەکەکە لە بەیانیەگەی وە ئیلان ئەویکە، قەیران یەخەی ئورگانەیل دەوڵەتی و مودرنیتەی سەرمایەداری گردیە و پاوەگەزدان ئیسەیی لە کوردستان و ناوچەیل ترەک روژهەڵات ناوەراس ئشارە کردیە و وەتیە: قەیرانەگان، لە درێژەی تاریخ بیەسە بایس شوڕشەیل گەورا.

پەکەکە لە بەیانیەگەی هاوپەیمانی، یەکیەتی و پشتیوانی وە جوور مەسئولیەت هێزەیل شوڕشگەر و سوسیالیست وە هویر هاوردیە و یەک مانگ مای فورسەتیگ ئەڕا نیشان دان ئەوە ئیلان کردیە.

پارت کارگەریل کوردستان لە باوەت پاوەگەزدانەگان خوەی وەتیە: سوسیالیسم دموکراتیک رابەر ئاپۆ پێکهاوردن نەتەوەی دموکراتیک و دویری کردن لە دەوڵەتگەراییە، پەکەکە تواید شوڕشیگ دموکراتیک لە روژهەڵات ناوەراس ئەنجام بیەید.

پەکەکە لە بەیانیەگەی روژاوای کوردستان وە جور یەک ئولگو ناو بردیە و وەتیە: گوڕانکاری و یەکیەتیگ ک لە بەین گەل کورد، عەرەب، مەسیحی و پێکهاتەیل ترەک کە لە باکوور سوریە پێکهاتیە، نیشانەی ئەوەسە کە سیستم کونفدرالیسم دموکراتیک سەرکەفتیە و ئەی سەرکەفتنە، شوونەیل ترەک گرێدەوەر.

کومیتەی رابەری پەکەکە، حکومەت فاشیست تورکیە وە جور نمایەندەی هێزەیل کونە فکر ناو بردیە و وەتیە: تورکیە وە گشت تەوان خوەی لە سێ بەش کوردستان سەرقال هێرش و کوشتارە ئەڕا لە ناو بردن شوڕش دموکراتیک و نواگیری لە گەوراتر بینێ.

پارت کارگەرەیل کوردستان پەکەکە لە ئاخر بەیانیەگەی، داوا لە کومەڵگایەیل بن دەس تورکیە، کارگەرەیل و زەحمەتکیشەیل کردیە کە یەک بگرن ئەڕا لە ناو بردن حکومەت شەڕ خواز ئیسەی و وەتیە: کوردەیل بەرعەکەس ئەوەیکە تورکیە ویشی، خوازیار تەجزیە نیەن، بەلام ئەڕا وەیەکەو زنەیی کردن ئاشتیانەی گەلان لە ناوچەگە پاوەگەزدان کەید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.