مانگردن کاسبکارەیل شارەیل سەقز و بانە 16 روژە بەردەوامە

50

مانگردن و ناڕەزایەتی دوکاندار و کاسبکارەیل شارسان بانە دژ وە داخریان دەروازە و بازارچەیل مەرزی روژهەڵات کوردستان و فرەتر کردن نرخ گومروک لە لایەن رژیم ئێران لە ١٦مین روژ بەردەوامە.

لە ئدامەی ناڕەزایەتی و مانگردن دوکاندارەیل شارەیل روژهەڵات کوردستان، لە شاریل بانە و سەقز ئیمڕوژ لە ١٦مین روژ، وە تاتیل کردن بازار و بەسان دوکانەیلیان مانگردن خوەیان ئدامە دانە.

دوکاندار و کاسبکارەیل بانە لە ئدامەی ناڕەزایەتیان ئەڕا رەسین وە داخوازیان، روژ وەرین ئەڕا چەنمین جار لە وەرانوەر ساختمان فەرمانداری رژیم ئێران لە بانە گردبینەوەی ناڕەزایانە وەڕێوە بردنە.

هەروەیجوورە دوکاندار و کاسبکارەیل دەس کردنەسە هەڵدان چادر لە ناو خیاوانەگان شار.

جێ وەتنە کاسبکار و دوکاندارتەیل بانە و سەقز لە روژ ٢٦ خاکەلێوە لە ناڕەزایەتی دژ وە داخریان دەروازە و بازارچەیل مەرزی روژهەڵات کوردستان و فرەتر کردن نرخ گومروک لە لایەن رژیم ئێران دەسوەپێ کرد و هەمرای بەردەوامە.

Leave A Reply

Your email address will not be published.