زندانی سیاسی ژن گولڕوخ ئیرایی ماوەی ٥٧ ڕوژە دەس دایەسە مانگردن لە خواردن

67

زندانی سیاسی ژن گولڕوخ ئێرائی لە زندان قەرچەک وەرامین وەخاتر مانگردن درێژخان لە خوادن لە رەوش تەندرستی خراو وەسەر بەی.

مانگردن زندانی سیاسی ژن گولڕوخ ئیرائی لە زندان قەرچەک وەراین ئیمڕوژ و لە ٥٧مین ڕوژ بەردەوامە و لە رەوشێک تەندرستی خراو وەسەر بەی.

گولڕوخ ئیرایی مانگردنەکەی وە نیشانەی ناڕەزایی دژ وە خراوی رەوش ژنەیل زندانی لە زندانەکان ئێران دەس وەپێ کردیە.

گولڕوخ ئیرایی هاوژین زندانی سیاسی ئارەش سادقیە کە لە لایەن دادگای رژیم ئێران سزای ٦ ساڵ زندان وەسەریا داسپیاس.

Leave A Reply

Your email address will not be published.