کۆدار: یەک گوڕانکاری بونیادین و گشت لایەنە ئەمرێگ زەروریە ئەڕا ئێران

152

هاوسەرۆکایەتی کومەڵگای دموکراتیک و ئازاد روژهەڵات کوردستان کۆدار لە باوەت رەوش ئیسەیی ئێڕان بەیانیەیگ بلاو کردیە.

هاوسەرۆکایەتی کومەڵگای دموکراتیک و ئازاد روژهەڵات کوردستان کودار لە بەیانیەگەی ئیلان کردیە: سیاسەت ئێران شەکست خواردیە، لە ناو مەیدان ناودەوڵەتی، نارەزایەتی و مانگردن خەڵک لە ناو ئێران ئەی شکەستە نیشان دەید، ئەی قەیران ئیسەیی کە هاتیەسە ئارا سەرئەنجام ساختار زهنیەت و جیاوازی لە تاریخ ئیسەیی ئیرانە.

کۆدار لە ئدامەی بەیانیەگەی وەتیە: رژیم ئێران لە شوون وە سەر کار هاتنی لە شوون شوڕش گەلان ئێران لە سال ١٣٥٧ هویچ فەرقی وەگەر دەورەیل پەهلەوی ئەول و دوم نەیاشتیە، کردەوەی حاکمەیل ئێران ئەوە بیە کە خەڵک لە چالاکی و بەشداری کردن لە سیاسەت بێ بەش کردنە، نارەزایی ئدامەدار و جورواجور کە لە مانگ بەفرانبار پارەکەی هەتاوەی دەس وە پێکرد و تا ئیسە کە لە کازرون ئەنجام دێریەد تەنیا لەی جور رەوشیگ تێدە ئارا.

کودار لە بەیانیەگەی رەوش ئیسەیی ئێران قەیرانەیل ئەنبار بی ناو بردیە وەتیە : ساحبەیل قدرەت و دەزگایەیل حاکم وە ئیران وە شکل تاریخی ئی بوحرانەیلە وە ئشتباە و بوحرانیگ قویلتر جوبران کەن. پەس موشکل فەقەت وەکار نەهاتن سوکاندارەیل عرسە سیاسەتگوزاری نیە بەلکو ئەوان مەیل و ئرادەی کافی ئەرا گوزەریان لە بوحران لە دەس دانە. ئی ناتوانی و درماندە بینە وەرفەراوان بیە لە تمام حەوزەیل کۆمەڵایەتی-سیاسی، زەمینەیەیل هاتنە ئارا ئەرا ئیسەیی فکر کردن لە دەزگایەیل سیاسی حاکمیەت فەراهم کریە.ئاکام ئیە وەدەس هاوردن کردەوەیل مدیریەت بوحران وە جێ حەل وە گوزرەیان بوحرانە.

هاوسەرۆکایەتی کۆدار وەتیە: بەردەوامی رەوش ئیسەیی نەتەنیا ئەڕا خەڵک کۆمەڵگا زەجر ئاوەر و سەختە، بەڵکو وە شیوەی وەرفروانتر ئەڕا هێزەیل حاکم هەزینە ئاورە. لە لایک بوحرانەیل، موشکلەیل و تەرەکەیل کۆمەڵایەتی-ئقتسادی و هویەتی مەیدان داخلی و لە لایەن رزبەندی لایەنەیل خارجی، رەوشێگ هاوردیەسە ئارا ک ئمکان سیاسەت کردن وە شیوەی وەرین، ئەڕا هێزەیل داخلی سەخت و ناممکن کردیە.

هاوسەرۆکایەتی کۆ،مەڵگای ئازاد و دموکراتیک روژهەڵات کوردستان کۆدار لە ئاخر بەیانیەگەی ئیلان کردیە: بایەد گشت خەڵک و هەروەیجوورە بەرنامەدارشنەیل دەزگای حاکم ئی رەوشە وە خاسی بفامن ک مەرج لازم ئەڕا دەرچین لە بون بەسەیل ئقتسادی، کۆمەڵایەتی و حقوقی ئیسە، رخنەی فەوری لە ئنحرافەیل زهنیەتی-سیاسی وەرین ک لە سەر بیێن سیاسی و دەزگایەیل سیاسی ئێران حوکم فەرماس ئەنجام بیریەد، لە ئی رەوشە دورس کردن ئنحرافەیل هاتیە ئارا وە قانجاز یەک گوڕانکاری بونیادین و گشت لایەنە ئەمرێک زەروریە.

Leave A Reply

Your email address will not be published.