دو باوەرمەند ئایین بەهایی وە خاتر باوەریان لە دانشگا دەر کریانە

31

لە ئدامەی فشار و دەسگیری باوەرمەندەیل بەهایی لە لایەن هێزەیل رژیم ئێران،دو باوەرمەند ئایین بەهایی لە دانشگا دەر کریانە.

خەوەر رەسانی هەرانا لە راپۆرتێگ ئیلان کردیە، باوەرمەندەیل ئایین بەهایی ئارەش رەزەویان دانشجو ٢٠ ساڵەی دانشگای گیلان و کیانا سەنایی دانشجو دانشگای گورگان وە خاتر باوەرییان لە دانشگا دەر کریاس.

دویەکە شەوەکی، یەک باوەرمەند ئایین بەهایی وە ناو کاویز نوزدەهی لە لایەن هێزەیل رژیم ئێران لە شار مەشهەد دەسگیر کریاس.

جی وەتنە ساڵانە دەیان کەس لە باوەرمەندەیل ئایین بەهایی وە خاتر باوەریان لە لایەن هێزەیل رژیم ئێران دەسگیر و سزای زندان وە سەریان داسەپیەد، تەنانەت شوون کار و کاسبییانیش پۆلم و لە دانشگایش دەر کریەن.

Leave A Reply

Your email address will not be published.