دویست و هەفتاد و سێ مەلای ئەهل سونەت کوردستان ئەردوغان وە لە دین دەرچی ناو بردنە

45

فرەتر لە دویست و هەفتا کەس لە مەلایەیل ئەهل سونەت کوردستان، وە بلاو کردن بەیانیەیگ هێرش و داگیرکاریەگان تورکیە مەحکوم کردنە.

لە بەیانیەی مەلایەیل ئەهل سونەت هاتیە: یەکێ ترەک لە فرعونەیل زەمانە، دیکتاتور و نژاد پەرەست ئەردوغان ک وجوودێ پرە لە غرور و وەحشیگەری، دەس زوڵم و داگیرکاری لە سەر گەل موسەلمان و مەزڵوم کورد درێژ کردیە و وە لەشکەر کیشی هێرش کردیەسە سەر هەرێم عەفرین.

لە بەیانیەگە هەمیش هاتیە: ئەردوغان نەوە و نەتیجەی ستەمگەر و جنایەتکارێک جوور ئاتاتورکە، وە ئی جیاوازیە ک ئاتا تورک وە ئفتخار دژ وە دین زوڵم و داگیرکاری کرد، بەڵام ئەردوغان وە ئستفادە لە دین جنایەت کەی.

لە بەیانیەی مەلایەیل ئەهل سونەت کوردستان، هێرش و داگیرکاری تورکیە لە عەفرین مەحکوم بیە و ئەردوغان وە کەسێک لە دین دەر چی ناو بردنە.

Leave A Reply

Your email address will not be published.