کەژار: حجاب ئجباری لە ئێران نیشانەی جیاوازی دژ ژنەیلە

83

کۆمەلگای ژنەیل ئازاد روژهەڵات کوردستان کەژار لە باوەت سەرهەڵدان ئی ئاخرە لە روژهەڵات کوردستان و ئێران، هەروەیجوورە ناڕەزایەتی ژنەیل وە حجاب ئجباری بەیانیەیگ بڵاو کردیە.
کەژار وەتیە: بەشداری وەرچەو ژنەیل لە ناڕەزایەتی ئی ئاخرە نیشانگەر ئەو راسیەسە ک ژنەیل ئێران دی لە وەرانوەر سیاسەتەیل جیاوازی دەوڵەت ئێران بێ دەنگ ناوسن.

کۆمەڵگای ژنەیل ئازاد روژهەڵات کوردستان کەژار ئشارە کردیەسە ئەوە کە خەڵک ئێران لە وەرانوەر جیاوازی، نابەرابەری و زوڵم تاقەتیان سەر چیە، وەتیە: زوور گویی دینی و دیکتاتوی مەزهەبی لە ئێران تویش چالش بیە و وە ئی خاترە ساڵ ٩٦ ساڵێگ سەخت ئەڕا دەسەڵاتدارەیل ئێران بی.

کەژار لە ئدامە وە ئیلان ئوەیگە کارنامەی ئێران لە ناو چل ساڵ وەرین بێجگە لە فەقر، بێکاری، بێ عداڵەتی، زندان و شکەنجە خاسیگ ئەڕا خەڵک نەیاشتیە، تاکید کردیە: خەشم و تاقەت خەڵک لە ساڵ ٩٦ رەسیە بەرزتەرین ئاست خوەی و لە زوورم شارەیل خەڵک ناڕەزایەتی خوەیان لە باوەت ئی سیستمە و سیاسەتە نیشان دان، بەڵام دەوڵەت ئێران نارەزایەتی خەڵک گرێ دا هێزەیل بێگانە و دوژمنەیل و خەڵک نارازی وە ئختشاشگەر و ئاشووگەرەیل ئەمنیەت ناو برد.

کەژار وەرچەوتەرین ویژەگی نارەزایەتی سەرانسەری ئێران و روژهەڵات کوردستان بەشداری ژنەیل زانستیە و وەتیە: ژنەیل دی لە وەرانوەر سیاسەتەیل جیاوازی رژیم ئێران بێ دەنگ ناوسن، چوینکە ژنەیل وە جوور نێمیگ لە کۆمەڵگا فرەتەرین بێ عداڵەتی لە حەقیان ئەنجام گری و دەولەت وە ئستفادەی ئەبزاری لە دین، ئەوان لە فرە لە مافەیل ئەوەڵیەیان بێ بەش کردیە.

لە بەیانیەگە هەمیش هاتیە: ژنەیل لە ئێران لە سیستم سیاسی و ئقتسادی جێیگ نەیرن، چوینگە ئی نەهادەیلە ناوەند دەسەڵات و سروەتە و رژیم ئێران هویچ وەخت ناتوای گشت پێکهاتەیل کۆمەڵگا لە ئی سروەتە ئستفادە بکەن.

کەژار هەمیش وەتیە: رەوش کار و ئاموزش ژنەیل لە ئێران رویالەت خاسێگ نەیرێ و نورین جنسیەتگەرایی فەرهەنگ حاکم لە سەر کۆمەڵگا، ژنەیل لە گوشە قەرار دەید.

کۆمەڵگای ژنەیل ئازاد روژهەڵات کوردستان لە دئامە هەمیش وەتیە: ژنەیل وە لا وردن حجاب خوەیان، لە راسیە خەشم خوەیان لە باوەت جیا کاریەیل رژیم ئێران نیشاس دەن، وە نورێن وە کۆمەڵگای ئیسەیی ئێران دوینیمن کە لەتمەیل کۆمەڵایەتی رەسیەسە بەرزتەرین ئاست خوەی و ئیە ژنەیل وە خاتر قانونەیل دژە ژن لە ئێران رویوەروی موشکل و سەختی بن.

کاردانەوەی دەوڵەت لە وەرانوەر ئی ئقدام ژنەیلە، بێ رێزی کردن و سزا دیاری کرد تا وە ئی بەهانە ئەوان لە ژێر فشار قەرار بیەد و وە ئی شیوە فرەیگ لە ژنەیل و دویەتەیل دەسگیر کرد.

کەژار تاکید کردیە حجاب ئجباری لە ئێران سەمەر قانونەیل شەرعی و ئسلامیە ک دەوڵەت ئەوە لە دژ وە ژنەیل وە کاری تێرێ.

کۆمەڵگای ژنەیل ئازاد روژهەڵات کوردستان کەژار لە ئاخر بەیانیەگەی سەربار پشتیوانی لە ئی نارەزایەتیەیلە تاکید کردیە: ژنەیل بایەد فرەتر لە هەر چین و پێکهاتەیگ، تێکۆشانیان لە دژ رژیم دژە ژن ئێران وەرفراوانتر بکەن.

Leave A Reply

Your email address will not be published.