کۆنگرە نەتەوەیی کوردستان کەنەکە لە بیانیەیگ کریسمەس بمارک وەت

63

شەورای رابەری کۆنگرە نەتەوەیی کوردستان کەنەکە لە پەیامێگ ساڵروژ لە داڵگ بین عیسا مەسیح بمارەک وەتیە و ئاوات خوازیە کە ئی روژە بودە روژێگ پر لە خوەشی و ئاشتی گەلان.

لە ئی پەیامە هاتیە روژ لە دالگ بین عیسا مەسیح لە جەهان روژێگ بمارک بیە و هەرساڵە وەی بونە لە روژ ٢٥ دسامبر مەسیحییەیل جەژن گرن.

کەنەکە وە وە هویر هاوردن ئەوەیکە لە کوردستانیش ژمار فرەیگ مەسیحی زنەیی کەن، باوەرمەندەیل ئایین مەسیحی و کتاو ئنجیل وە جێ رێز و حورمەت زانست.

کۆنگرە نەتەوەیی کوردستان هەروەیجورە لە بیین نمایەندەیل مەسیحی لە ئی کۆنگرە خەوەر دا و وەت: جەژن کریسمەس نزیک وە دو هەزار ساڵە لە کوردستان وەرێوە چود و یەکێگ لە جەژنەیل مۆهم کوردستانە.

کەنەکە کریسمەس وە مەسیحییەیل کوردستان و جەهان بمارک وەت و ئاوات خوازێ ئی روژە، ئاشتی، ئارامش و خەیر و خوەشی ئەڕا گشت گەلان جەهان وەگەرد خوەی داشتود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.