هاوسەرۆک کۆدار، زیلان تانیا: لە سایەی فکر و ڕامان ڕابەر ئاپۆ سیاسەتەیل سیە دژ وە کورد پویچەڵ کەیمنەو

103

هاوسەرۆک کۆدار، زیلان تانیا لە قسەگانی وەتێە دەخالەت لە ناوچەگە فرەس و هێزەیل خارجی توان هێز ئۆپۆسۆزیون ئێرانی وەگەردیان رێکبکەفن و وە جور مۆهرەیگ وەکاری بارن ئەڕا لە ناوبردن گەل کورد، دەوڵەت ئێرانیش تواد ئمپراتۆری خیاڵی سەفەوییەی خۆی بۆنیاد بنەید و ئێمە ڕازی بکەید وەی سیاسەتە، بەڵام ئێمە وە بەرعەکس نە تەنیا ڕازی ناویم، بەڵکو خەت سیاسی خۆەمان دیریم و لەو رێشە تێکۆشان کەیم.

تانیا هەمیش وتێە: ئێمە هێز خۆەمان وە گەل سپاریم و تێکۆشانێگ سیاسی، تاریخی و کۆمەڵایەتی وەڕێوە بەیم، چونکە گەل وەجور روڵ سەرەکی وە هێز و ئیرادەی خۆەی توانێ تێکۆشان ئەڕا ئازادی وەرێوە بوەید، نە پشت بەستن وە هێز خارجی.

هاوسەرۆک کۆدار ئشارە کردێە: لە ڕەوشێگ وەیجورە ترافیکێگ سیاسی لە ناوچەگە دەس وە پی کردیە، بیین ئێرانیش لە رەوشیگە کە ئەڕا پێشرەوی کردن لە ناوچەگە خوەی بێ بەش ناکەید لە دەس درێژی ئەڕا سەر گەلان و مەرزەگان، ئاست لاوازی دەوڵەتیش رەسیەسە بەرز ترین حالەت، وە تایوەت بابەت ژن، کە قویڵترین مۆشکل ئێرانە و لەی ماوەی ئاخرە ژن توانستیە شوڕشیگ لە ئاست تێکۆشان فکری بەرپا بکەید، لە ماوەیگ کورتیش ئی شوڕشە گشت ئێرانیش لە وەر گرێ و رژیم ئێران وەختێگ نەیرێ کە چارەسەری بکەید

لە باوەت خەبات پەکەکە ئەڕا گەلان بندەست، تانیا وت:”ئێران پڕۆژەی چارەسەری نەیرێ، پەکەکە لە سەر ئەساس خەت سێیەم لە ناوچەکە و لەسەر مەسەلەی کورد تێکۆشان گەورە کەید، کە لە بوار هوشیاری هێزێک گەورە لەناو کوردەیل دروس کردیە، ئێمەی ش وەجور کۆدار هاوڕیم وەگەرد پەکەکە، هەر ئەو جورە توانستیم روڵ داشتویم لە سەرکەفتنەیل کۆبانێ و شوڕش باکوور، هەر ئەو جورە توانیم ڕۆڵ کارایش داشتویم لە پێشخستن خەباتمان لە ڕۆژهەڵات کوردستان.

زیلان تانیا هەمیش وەت:”وە دەس پێشخەری رابەر ئاپۆ توانیم گشت ئەو سیاسەت و عەقڵییەتەیل پویچەلە کە لە دژ کورد وەڕێوە چود لە ناو بوەیم، چونکە ئی هێزە لەسەر دەست رابەر ئاپۆ و وە دەسپێشخەری ژن توانستیە کەسایەتی ئازاد و فکرێگ ئازاد بخوڵقێنێ، ئازادی ژنی لازم زانستیە ئەڕا ئازادی کۆمەڵگا”.

زیلان تانیا وەتێە، ئیمە جوور کۆدار لەی مەرحەلە وەجورە بەرەیگ یەکگردی و دموکراتیک لە ڕۆژهەڵات کوردستان دەرکەفتیم و پڕۆژەی ئێمە جور پروژەی چارەسەری یەکیەتی گەلان دوینیەد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.